Số/Ký hiệu văn bản 7055/UBND-VX
Ngày ban hành Oct 12, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Chu Hữu Bằng
Trích yếu Công văn về việc chỉ đạo thực hiện nghiêm các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo năm học 2020-2021
Nội dung Công văn về việc chỉ đạo thực hiện nghiêm các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo năm học 2020-2021

Tài liệu đính kèm