Số/Ký hiệu văn bản 16/2019/NQ-HĐND
Ngày ban hành Nov 11, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Xuân Sơn
Trích yếu Nghị quyết về hỗ trợ kinh phí khuyến khích các xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020
Nội dung Nghị quyết về hỗ trợ kinh phí khuyến khích các xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020

Tài liệu đính kèm