Số/Ký hiệu văn bản 3649/UBND-CN
Ngày ban hành Jun 11, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Đặng Thanh Tùng
Trích yếu Công văn về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thu hút đầu tư
Nội dung Công văn về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thu hút đầu tư 

Tài liệu đính kèm