Số/Ký hiệu văn bản 5300/UBND-VX
Ngày ban hành Aug 10, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Bùi Đình Long
Trích yếu Công văn triển khai thực hiện Thông báo số 283/TB-VPCP của Văn phòng chính phủ và công điện của Bộ Y tế
Nội dung Công văn triển khai thực hiện Thông báo số 283/TB-VPCP của Văn phòng chính phủ và công điện của Bộ Y tế

Tài liệu đính kèm