Số/Ký hiệu văn bản 2743/QĐ-UBND
Ngày ban hành Aug 13, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Hoàng Nghĩa Hiếu
Trích yếu Quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án Nhà máy Thủy điện Khe Thơi (phần diện tích thuộc khu vực lòng hồ)
Nội dung Quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án Nhà máy Thủy điện Khe Thơi (phần diện tích thuộc khu vực lòng hồ)

Tài liệu đính kèm