Số/Ký hiệu văn bản 4144/UBND-VX
Ngày ban hành Jun 30, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Bùi Đình Long
Trích yếu Công văn về việc đôn đốc thực hiện Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ
Nội dung Công văn về việc đôn đốc thực hiện Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Tài liệu đính kèm