Số/Ký hiệu văn bản 2116/QĐ-UBND
Ngày ban hành Jul 1, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lê Hồng Vinh
Trích yếu Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500: Nhà máy xử lý rác thải Nam Đàn tại xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn
Nội dung Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500: Nhà máy xử lý rác thải Nam Đàn tại xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn

Tài liệu đính kèm