Số/Ký hiệu văn bản 4855/UBNDKT
Ngày ban hành Jul 24, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Đào Quang Thiền
Trích yếu Công văn về việc thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước năm 2020
Nội dung

Tài liệu đính kèm