Số/Ký hiệu văn bản 8857/UBND-TH
Ngày ban hành Dec 12, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Đặng Thanh Tùng
Trích yếu Công văn về việc chuẩn bị tài liệu trình phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 12/2019
Nội dung Công văn về việc chuẩn bị tài liệu trình phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 12/2019

Tài liệu đính kèm