Số/Ký hiệu văn bản 148/QĐ-UBND
Ngày ban hành Jan 15, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Bùi Đình Long
Trích yếu Quyết định về việc kiện toàn Ban quản lý Dự án "Sáng kiến khu vực ngăn chặn và loại trừ Sốt rét kháng thuốc ...
Nội dung

Tài liệu đính kèm