Số/Ký hiệu văn bản 3161/QĐ-UBND
Ngày ban hành Sep 18, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Bùi Đình Long
Trích yếu Quyết định về việc thành lập Trạm Y tế phường Long Sơn thuộc Trung tâm Y tế thị xã Thái Hòa trên cơ sở tổ chức lại Trạm Y tế xã Nghĩa Hòa và Trạm Y tế phường Long Sơn thị xã Thái Hòa
Nội dung Quyết định về việc thành lập Trạm Y tế phường Long Sơn thuộc Trung tâm Y tế thị xã Thái Hòa trên cơ sở tổ chức lại Trạm Y tế xã Nghĩa Hòa và Trạm Y tế phường Long Sơn thị xã Thái Hòa

Tài liệu đính kèm