Số/Ký hiệu văn bản 22/CĐ-UBND
Ngày ban hành Jul 31, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Hoàng Nghĩa Hiếu
Trích yếu Công điện khẩn về việc ứng phó với Áp thấp nhiệt đới
Nội dung Công điện khẩn về việc ứng phó với Áp thấp nhiệt đới

Tài liệu đính kèm