Số/Ký hiệu văn bản 19/CĐ-UBND
Ngày ban hành Jul 26, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Đức Trung
Trích yếu Công điện khẩn về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID -19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới
Nội dung

Tài liệu đính kèm