Số/Ký hiệu văn bản 3783/UBND-NN
Ngày ban hành Jun 12, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Hoàng Nghĩa Hiếu
Trích yếu Công văn về việc tập trung triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh Dại ở động vật
Nội dung Công văn về việc tập trung triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh Dại ở động vật

Tài liệu đính kèm