Số/Ký hiệu văn bản 530/KH-UBND
Ngày ban hành Sep 18, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lê Ngọc Hoa
Trích yếu Kế hoạch học tập kinh nghiệm về vận hành, hoạt động và ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của Trung tâm Phục vụ hành chính công tại các tỉnh Thanh Hóa, Thái Bình
Nội dung Kế hoạch học tập kinh nghiệm về vận hành, hoạt động và ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của Trung tâm Phục vụ hành chính công tại các tỉnh Thanh Hóa, Thái Bình

Tài liệu đính kèm