Số/Ký hiệu văn bản 560/BC-UBND
Ngày ban hành Oct 2, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Bùi Đình Long
Trích yếu Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An quý III năm 2020
Nội dung Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An quý III năm 2020

Tài liệu đính kèm