Số/Ký hiệu văn bản 8112/UBND-KT
Ngày ban hành Nov 13, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lê Ngọc Hoa
Trích yếu Công văn về việc đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.
Nội dung Công văn về việc đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. 

Tài liệu đính kèm