Số/Ký hiệu văn bản 1910/QĐ-UBND
Ngày ban hành Jun 15, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Hoàng Nghĩa Hiếu
Trích yếu Quyết định về việc điều chỉnh Quyết định số 6659/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của UBND tỉnh Nghệ An về nội dung Giấy phép khai thác khoáng sản
Nội dung

Tài liệu đính kèm