Số/Ký hiệu văn bản 16/2020/QĐ-UBND
Ngày ban hành Jun 11, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lê Hồng Vinh
Trích yếu Quyết định bãi bỏ Quyết định 78/2004/QĐ-UB ngày 29/7/2004 của UBND tỉnh Nghệ An về việc Ban hành Quy định xây dựng và tổ chức hoạt động cân đối chứng tại các chợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Nội dung Quyết định bãi bỏ Quyết định 78/2004/QĐ-UB ngày 29/7/2004 của UBND tỉnh Nghệ An về việc Ban hành Quy định xây dựng và tổ chức hoạt động cân đối chứng tại các chợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tài liệu đính kèm