Số/Ký hiệu văn bản 2667/QĐ-UBND
Ngày ban hành Aug 10, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Đức Trung
Trích yếu Quyết định sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Yên Thành vào Trung tâm Y tế huyện Yên Thành
Nội dung Quyết định sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Yên Thành vào Trung tâm Y tế huyện Yên Thành

Tài liệu đính kèm