Số/Ký hiệu văn bản 25/CT-UBND
Ngày ban hành Aug 11, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Đức Trung
Trích yếu Chỉ thị về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
Nội dung

Tài liệu đính kèm