Số/Ký hiệu văn bản 343/BC-UBND
Ngày ban hành Jul 29, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lê Hồng Vinh
Trích yếu Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư công 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020
Nội dung

Tài liệu đính kèm