Số/Ký hiệu văn bản 36/2019/QĐ-UBND
Ngày ban hành Nov 11, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lê Hồng Vinh
Trích yếu Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành
Nội dung Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

Tài liệu đính kèm