Số/Ký hiệu văn bản 4255/UBND-TH
Ngày ban hành Jul 3, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Đặng Thanh Tùng
Trích yếu Công văn về việc chuẩn bị tài liệu trình phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 7/2020
Nội dung Công văn về việc chuẩn bị tài liệu trình phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 7/2020

Tài liệu đính kèm