Số/Ký hiệu văn bản 4667/QĐ-UBND
Ngày ban hành Nov 13, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lê Ngọc Hoa
Trích yếu Quyết định về việc cho phép đổi tên Hội phát triển Hợp tác kinh tế Việt Nam - Lào - Campuchia tỉnh Nghệ An thành Hội phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam - ASEAN tỉnh Nghệ An...
Nội dung Quyết định về việc cho phép đổi tên Hội phát triển Hợp tác kinh tế Việt Nam - Lào - Campuchia tỉnh Nghệ An thành Hội phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam - ASEAN tỉnh Nghệ An và phê duyệt Điều lệ Hội Phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam - ASEAN tỉnh Nghệ An

Tài liệu đính kèm