Số/Ký hiệu văn bản 312/TB-UBND
Ngày ban hành Jun 17, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Đào Quang Thiền
Trích yếu Thông báo kết luận của đồng chí Lê Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giải quyết hỗ trợ di dời 14 hộ dân bản Xiêng Hương, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương ...
Nội dung

Tài liệu đính kèm