Số/Ký hiệu văn bản 731/TB-UBND
Ngày ban hành Dec 9, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Đặng Thanh Tùng
Trích yếu Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 11 năm 2019
Nội dung Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 11 năm 2019

Tài liệu đính kèm