Số/Ký hiệu văn bản 34/TB-UBND
Ngày ban hành Jan 21, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Chu Hữu Bằng
Trích yếu Thông báo kết luận của đồng chí Lê Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về đánh giá tình hình ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2019
Nội dung

Tài liệu đính kèm