Số/Ký hiệu văn bản 8071/UBND-TH
Ngày ban hành Nov 12, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lê Hồng Vinh
Trích yếu Công văn về việc chuẩn bị nội dung trình kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII
Nội dung Công văn về việc chuẩn bị nội dung trình kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII

Tài liệu đính kèm