Số/Ký hiệu văn bản 456/KH-UBND
Ngày ban hành Aug 11, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Bùi Đình Long
Trích yếu Kế hoạch thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam, giai đoạn 2020-2025, có tính đến năm 2030 của tỉnh Nghệ An
Nội dung Kế hoạch thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam, giai đoạn 2020-2025, có tính đến năm 2030 của tỉnh Nghệ An

Tài liệu đính kèm