Số/Ký hiệu văn bản 31/NQ-HĐND
Ngày ban hành Dec 12, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Xuân Sơn
Trích yếu Nghị quyết giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2020
Nội dung

Tài liệu đính kèm