Số/Ký hiệu văn bản 4637/QĐ-UBND
Ngày ban hành Nov 11, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Thái Thanh Quý
Trích yếu Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh Nghệ An
Nội dung Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh Nghệ An

Tài liệu đính kèm