Số/Ký hiệu văn bản 551/TB-UBND
Ngày ban hành Sep 29, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Đào Quang Thiền
Trích yếu Thông báo kết luận của đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị giao ban với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và các Hội doanh nghiệp, doanh nhân tháng 9 năm 2020
Nội dung Thông báo kết luận của đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị giao ban với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và các Hội doanh nghiệp, doanh nhân tháng 9 năm 2020

Tài liệu đính kèm