Số/Ký hiệu văn bản 3381/QĐ-UBND
Ngày ban hành Sep 30, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Đức Trung
Trích yếu Quyết định phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh, Công ty Điện lực Nghệ An đưa về tiếp nhận và trả kết quả ....
Nội dung

Tài liệu đính kèm