Số/Ký hiệu văn bản 210/QĐ-UBND
Ngày ban hành Jan 21, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Hoàng Nghĩa Hiếu
Trích yếu Quyết định về việc phê duyệt danh sách các xã/huyện đăng ký đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2020
Nội dung Quyết định về việc phê duyệt danh sách các xã/huyện đăng ký đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2020

Tài liệu đính kèm