Số/Ký hiệu văn bản 325/UBND-TH
Ngày ban hành Jan 17, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lê Ngọc Hoa
Trích yếu Công văn thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính các cơ quan, đơn vị
Nội dung

Tài liệu đính kèm