Số/Ký hiệu văn bản 3123/QĐ-UBND
Ngày ban hành Sep 17, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Đức Trung
Trích yếu Quyết định về việc sáp nhập Trung tâm giáo dục thường xuyên Nghệ An với Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp thành trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Hướng nghiệp Nghệ An
Nội dung Quyết định về việc sáp nhập Trung tâm giáo dục thường xuyên Nghệ An với Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp thành trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Hướng nghiệp Nghệ An

Tài liệu đính kèm