Số/Ký hiệu văn bản 320/UBND-VX
Ngày ban hành Jan 17, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Chu Hữu Bằng
Trích yếu Công văn về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo
Nội dung

Tài liệu đính kèm