Số/Ký hiệu văn bản 14/2019/NQ-HĐND
Ngày ban hành Nov 11, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Xuân Sơn
Trích yếu Nghị quyết về việc bãi bỏ khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 274/2009/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 của HĐND tỉnh về việc thông qua chính sách khuyến khích xuất khẩu lao động
Nội dung Nghị quyết về việc bãi bỏ khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 274/2009/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 của HĐND tỉnh về việc thông qua chính sách khuyến khích xuất khẩu lao động

Tài liệu đính kèm