Số/Ký hiệu văn bản 3614/UBND-VX
Ngày ban hành Jun 11, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lê Hồng Vinh
Trích yếu Công văn về việc tiếp tục đưa, tiếp nhận người nghiện ma túy vào cai nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện ma túy
Nội dung Công văn về việc tiếp tục đưa, tiếp nhận người nghiện ma túy vào cai nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện ma túy

Tài liệu đính kèm