Số/Ký hiệu văn bản 648/TB-UBND
Ngày ban hành Nov 13, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Đặng Thanh Tùng
Trích yếu Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 10 năm 2019
Nội dung Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 10 năm 2019

Tài liệu đính kèm