Số/Ký hiệu văn bản 4126/UBND-TH
Ngày ban hành Jun 30, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Đinh Hồng Vinh
Trích yếu Công văn về việc đôn đốc, triển khai Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Nội dung Công văn về việc đôn đốc, triển khai Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ 

Tài liệu đính kèm