Số/Ký hiệu văn bản 1889/QĐ-UBND
Ngày ban hành Jun 12, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Đức Trung
Trích yếu Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo và Ban Thường trực giúp việc Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
Nội dung

Tài liệu đính kèm