Số/Ký hiệu văn bản 3669/UBND-KT
Ngày ban hành Jun 12, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Đặng Thanh Tùng
Trích yếu Công văn giao tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù cho Thành phố Vinh giai đoạn 2021-2025
Nội dung

Tài liệu đính kèm