Số/Ký hiệu văn bản 26/TB-UBND
Ngày ban hành Jan 16, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Chu Hữu Bằng
Trích yếu Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tại Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 01 năm 2020
Nội dung Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tại Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 01 năm 2020

Tài liệu đính kèm