Số/Ký hiệu văn bản 20/2020/QĐ-UBND
Ngày ban hành Aug 13, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lê Hồng Vinh
Trích yếu Quyết định quy định về cách thức, thẩm quyền xác định hồ sơ xử lý vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Nội dung Quyết định quy định về cách thức, thẩm quyền xác định hồ sơ xử lý vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tài liệu đính kèm