Số/Ký hiệu văn bản 546/KH-UBND
Ngày ban hành Sep 25, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Bùi Đình Long
Trích yếu Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 và gặp mặt lãnh đạo chủ chốt, nữ cán bộ lãnh đạo quản lý, đại biểu cơ quan dân cử
Nội dung

Tài liệu đính kèm