Số/Ký hiệu văn bản 5120/UBND-TH
Ngày ban hành Aug 4, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Đinh Hồng Vinh
Trích yếu Công văn về việc phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội thông qua và triển khai một số nhiệm vụ công tác PBGDPL
Nội dung Công văn về việc phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội thông qua và triển khai một số nhiệm vụ công tác PBGDPL

Tài liệu đính kèm