Số/Ký hiệu văn bản 2729/QĐ-UBND
Ngày ban hành Aug 12, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lê Ngọc Hoa
Trích yếu Quyết định công nhận các tập thể, cá nhân đạt giải cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cung cấp, sử dụng dịch vụ công" trên Cổng TTĐT Nghệ An năm 2020
Nội dung Quyết định công nhận các tập thể, cá nhân đạt giải cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cung cấp, sử dụng dịch vụ công" trên Cổng TTĐT Nghệ An năm 2020

Tài liệu đính kèm