Số/Ký hiệu văn bản 639/TB-UBND
Ngày ban hành Nov 6, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Đào Quang Thiền
Trích yếu Thông báo về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa tại buổi làm việc với lãnh đạo Tổng công ty giải pháp doanh nghiệp Viettel và lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan về đầu tư, thành lập Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Nghệ An.
Nội dung Thông báo về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa tại buổi làm việc với lãnh đạo Tổng công ty giải pháp doanh nghiệp Viettel và lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan về đầu tư, thành lập Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Nghệ An. 

Tài liệu đính kèm